”Jag väljer att se min broders syndfrihet.”

Jag finner vägen till Gud genom mina bröder!

Genom att se deras oskuld och syndfrihet.

Jag väljer och jag ser det jag väljer.

Min broder är en spegel av mig själv. Kristus i mig ser hans helighet, och min speciellhet ser hans kropp.

Varje sekund väljer jag mellan egot och den Helige Ande. Valet är mitt.

Det jag har att välja emellan är egot och den Helige Ande, illusionen eller sanningen..

Den Helige Ande är alltid närvarande och hjälper mig med mina vägval om jag bara ber Honom.

Det jag ser tror jag finns och jag tror att det finns för att jag vill att det skall finnas.

När jag endast vill ha kärlek kommer jag att se endast kärlek.