”Jag väljer andra plats för att vinna första.”

Jag väljer vad jag vill se och höra och känna – hela tiden.

Jag väljer att njuta av varje ögonblick, att födas på nytt i Kristus, att komma ihåg vem jag är.

För mig är det viktigt att ta ett steg tillbaka, gå in i Guds Närvaro och finna den frid jag vill ha för alltid.

Min Gud, var hos mig i mitt hjärta – alltid!