”Jag behöver bara ropa och Du kommer att svara mig.”

Dagens lektion är så självklar.

Jag ropar: välsigna oss alla, låt Ditt ansikte lysa över oss och ge oss Din frid.

Jag kan bara säga att Kursen fungerar. Jag försöker leva som Den lär och finner mer och mer frid i mitt sinne.

När friden lägger sig som balsam över mig kan jag inte annat än vara glad och tacksam och sprida glädje och tacksamhet till alla.

”Och när han väljer att begagna sig av det som har givits honom, då kommer han att se varje situation som han förut trodde var ett medel för att rättfärdiga hans vrede, vändas till en händelse som rättfärdigar hans kärlek. Han kommer tydligt att höra att de maningar till krig som han tidigare hörde egentligen är maningar till frid. Han kommer att varsebli att där han gick till attack finns bara ett annat altare, där han med samma lätthet och långt större lycka kan skänka förlåtelse. Och han kommer att omtolka all frestelse och se den som bara ännu ett tillfälle att ge honom glädje.” T 25.III.6:5-8