”Jag är för evigt Guds Verkan.”

Gud är Kärlek oh därför är jag det också. Jag skapades av Gud till Hans avbild!

”Om du väljer att se en värld utan någon fiende, i vilken du inte är hjälplös, kommer medlen att se den ges till dig.” T 21.VII.9:4