”Jag kan endast ge upp det som aldrig var verklighet.”

Ge upp världen!

Det är vad EKIM ber oss om.

Världen är inte verklig, vi har bara hittat på den.

Ge upp – inte offra.

Vad betyder det egentligen.

Det är ju bara mina egna tankar om världen jag ger upp. Mina skuggridåer, mina fantasier, olika hinder jag gjort för att kontrollera lyckan osv.

När det går upp för mig så minns jag vem jag är.

Det är bara illusioner jag ger upp, jag förlorar ingenting, tvärtom. Jag vinner, alla vinner.