”Fader, min frihet finns endast i Dig.”

Jag avgår som min egen lärare och guide.

Jag ger upp allt jag inte vill ha och behåller endast det jag vill ha!

Vägen till Dig, Gud, ligger öppen och klar att följa.

Guds frid är det enda jag vill ha!

Ske Din Vilja ty den är också min.

Jag följer Guiden och Läraren som Du har utsett åt mig.

Jag lär mig att höra Hans Röst och följa Hans tecken. Det är frihet!

Att vara och lära ut endast kärlek!

Jag ser på dig med kärlek, min älskade broder!