”Jag följer den väg som bestämts åt mig.”

Jag öppnar min skattkammare och börjar dela ut de skatter som finns där.

Jag vet att de finns där när jag ger dem vidare och på samma gång får jag behålla dem.

Du min Gud, vill att jag skall vara lycklig, känna kärlek och frid. Du ger mig dessa gåvor och meningen är att jag skall ge dem vidare – i alla lägen.