”Alla gåvor mina bröder ger tillhör mig.”

Alla gåvor jag ger tillhör mina bröder.

Jag sträcker ut min kärlek och välsignelse, den Helige Ande bär runt dem och ger dem till alla som vill ta emot dem. På samma sätt får jag ta emot min broders gåvor. Finns det något bättre att göra än att ge och ta emot kärlek?

Jag tackar Gud för alla leenden, för all kärlek, för all förlåtelse, för all omtanke och för all välsignelse.

”Min förlåtelse är det medel genom vilket världen helas tillsammans med mig.”
Lektion 82.1:4