”Jag söker en framtid som är olik det förgångna.”

Jag lägger framtiden i Guds Händer.

Jag lägger det förgångna bakom mig.

Jag är fri. Fri att leva NU. Jag ger upp allt jag lärt mig och finner en härlig frid.

”Ett mirakel är rättvisa. Det är inte en speciell gåva till några, som skall undanhållas andra så som mindre värdiga, mer fördömda, och således avskilda från helandet. Vem finns det som kan vara åtskild från frälsningen om dess syfte är speciellhetens slut? Var finns frälsningens rättvisa om några misstag är oförlåtliga, och berättigar till hämnd i stället för till helande och fridens återkomst?” T 25.IX.6:6-9