”Jag ser alla ting utifrån hur jag skulle vilja att de var.”

”Detta överensstämmer med varseblivningens grundlag: du ser det som du tror finns där, och du tror att det finns där eftersom du vill att det skall finnas där. Varseblivningen har ingen annan lag än denna.” T 25.III.1:3-4

Om vi verkligen vill se en värld av kärlek, om vi förenar oss med den Helige Ande i att se Kristi ansikte och kärlek så ser vi det. Allting baseras på vår vilja och på våra beslut.

Var vaksam på dina tankar hela tiden, i varje ögonblick.

Släpp inte in egots tankar när du väl har blivit medveten om hur lätt det är att tänka dom.

Jag kan ändra dessa tankar, jag kan rätta dem genom att förlåta, aldrig anklaga,

Jag befriar världen från mina begränsande, dömande och tolkande tankar.