”Jag dömer alla ting utifrån hur jag skulle vilja att de var.”

Jag förlåter det förgångna, det är borta, jag låter det bara försvinna.

Vi är alla Ett!

Lika mycket värda. Skapade av vår Fader i kärlek.

Jag kan inte döma. Jag överlämnar till Gud att döma.

Jag tar tacksamt emot Hans gåvor av frid och kärlek. Med dem i mitt inre ser jag på världen med frid och kärlek.

Det är min enda uppgift att ta emot helande så att jag kan hela världen. Att ta emot välsignelse så att jag kan välsigna världen.