”I oräddhet och kärlek tillbringar jag den här dagen.”

Allting väntar på att tiden skall ta slut!

Att Gud skall ta sista steget. Allt är klart. Kärleken övervinner allt.

Precis som i nattvarden när prästen bjuder in alla att dela måltiden, allt är klart, var så goda.

Bara skönheten i allting finns kvar!

Jag tar ett steg tillbaka och låter Honom visa vägen!

Jag följer, jag flyter med, jag gör det Han ber mig om att göra.

Jag ställer min fråga i det heliga ögonblicket som är NU, fritt från tidens grepp och stress. Han svarar mig alltid, mitt hjärta fylls av kärlek.