”Jag skall inte vara rädd att se inåt idag.”

Och vad ser jag?

En nöjd och glad kvinna som njuter av livet här och nu. Jag skall inte vara rädd för kärleken, för vetskapen om att Gud är min Fader och Han vill bara mitt allra beta.

”I var och en ser du bara återspeglingen av det som du väljer att han skall vara för dig.”
T 25.V.4:7

Jag sväljer min egen fåfänga och tro att jag är något av mig själv. Jag ger mig hän åt sanningen och njuter av Guds gåvor.