”Detta ögonblick är den enda tid som finns.”

Var i ögonblicket!

NU.

Vi måste lära oss att se på världen som ett medel för att hela separationen. Glömma det förgångna och inte tänka på framtiden. Allt som finns är NU. Det heliga ögonblicket!

Praktisera och repetera. Om och om igen till dess det sitter.

Detta heliga ögonblick är fritt från allting. Detta heliga ögonblick är min förlossning.

Ingenting kan skada mig. Jag är helt fri från dömanden. Jag är Guds Son.

Jag överlämnar mig i den Helige Andes händer och Han skall hjälpa mig att hela mitt sinne.