”Kristi gåva är allt jag söker idag.”

Det finns en frid som jag vill ha, Guds frid!

Låt mina tankar vara stilla. Låt mig bara känna kärlek och utsträcka den.

”Ha tillit till honom sm vandrar tillsammans med dig, så att din skrämmande bild av dig själv kan ändras.” T 31.VI.5:1