”Låt inte min värld skymma åsynen av Kristus.”

Rätta mina misstag!

Låt mitt sunda förnuft gälla!

Det jag varseblir är en spegel av mitt inre. Min varseblivning kan göra vilken bild som helst som mitt sinne vill se. Världen visar mitt eget sinne.

Vad vill jag se?

Hjälp mig att se med Kristi ögon, med Hans sanna seende. Jag vill välsigna världen genom att se på den genom Kristi ögon. Jag vill vara kärlek.

”Kärlek är att utsträcka. Att undanhålla även den minsta gåva är att inte känna kärlekens syfte. Kärleken erbjuder allt för alltid. Håll tillbaka en enda övertygelse, en enda gåva och kärleken är borta, eftersom du bad en ersättning att inta dess plats.” T 24.I.1:1-4