”Endast ett ögonblick varar den här världen.”

Den verkliga världen tar aldrig slut!

Det är när jag fastnar i mina gamla invanda mönster som jag ser hur fort tiden går. Tiden som inte finns. Mina barn fyller 50 år ett efter ett. Jag själv fyller 73 idag.

Vi föds på nytt varje ögonblick ända till dess vi till fullo inser att vi lever för alltid.

”Frälsningen, fullkomlig och fullständig, har bara en liten önskan om att det som är sant skall vara sant; en liten villighet att förbise det som inte finns; en liten suck som säger att du föredrar Himlen framför den här världen som döden och trolösheten tycks styra.”
T 26.VII.10:1