”Evig helighet bor i mig.”

Oh Gud, min Fader, jag kommer inför Dig, fri och så som Du skapade mig. Jag känner en sådan lätthet och glädje och skönhet i mitt bröst.

Helige Ande, låt min rädsla försvinna och bytas mot kärlek. Låt mina kontrollbehov försvinna så att jag helhjärtat kan följa Dig.

”Miraklet är till ingen nytta om du endast lär dig att kroppen kan helas, för detta är inte den lektion som det sändes för att lära ut. Lektionen är att sinnet var sjukt som trodde att kroppen skulle kunna vara sjuk: att projicera ut dess skuld förorsakade ingenting, och hade inga verkningar.” T 28.II.11:6-7

”Helande uppnås i samma ögonblick som den som lider inte längre ser något värde i smärtan.” M 5.1:1