”Den Helige Ande ser genom mig idag.”

Gud har givit mig den Helige Ande så att jag kan leva genom Honom. Så att jag kan se och tala genom Honom. Så att jag kan tänka med Honom.

Den Helige Ande bär mig genom livet med en gränslös energi av kärlek som aldrig tar slut.

Jag överlämnar mig till Honom. Jag vandrar genom livet med kärlek i mitt sinne som det enda som finns, ty det är vad vi alla är.

Jag är här för att välsigna världen med Guds frid och kärlek. Det är mitt enda syfte!