”Min kropp är ett helt neutralt ting.”

Detta är svårt att ta in!

Min kropp är ett verktyg som skall användas här på jorden för att hela Guds Son. För att förlåta och älska, ingenting annat. Verktyg måste skötas om på ett kärleksfullt sätt för att vara till nytta. Och när de har gjort sitt läggs de helt enkelt åt sidan.

”Vi kallar det död, men det är frihet.” Bönens sång 3.II.3:1

”Det finna inget yttrande som världen är mer rädd för att höra än detta: Jag vet inte vad jag är, och därför vet jag inte vad jag gör, var jag är, eller hur jag skall se på världen eller på mig själv. Men frälsningen föds genom att du lär dig detta. Och Det du är kommer att berätta för dig om Sig Själv.” T 31.V.17:6-9