”All rädsla är borta, och endast kärleken är här.”

Det förgångna är borta, framtiden är inte här. Vi har bara NU.

Jag vll se allting som kärlek och ett rop på kärlek.

Förlåtelse är ett nytt sätt att se, att se allting med kärlek.

Det är bara det förgångna som gör mig rädd för nuet och framtiden. Så många onödiga tankar jag har lagrat i mitt minne. Och alla kommer de från det förflutna sm är borta. Jag lär mig att göra mig av med allt jag har lärt mig.

Kärleken är uppenbar i nuet och dess verkningar är tydliga.

”Den här världen har mycket att erbjuda din frid, och många tillfällen att utsträcka din egen förlåtelse. Detta är dess syfte för dem som vill se frid och förlåtelse sänka sig över dem, och erbjuda dem ljuset.” T 25.III.7:89