”Allt har ett lyckligt slut.”

Den verkliga världen ses och upplevs genom ett sinne som har förlåtit sig själv och alla andra. Som inte dömer och tycker och är irriterat.

Den verkliga världen ses av ett sinne i frid, Guds frid. I ett sinne som välsignar allt och alla.

Guds Vilja är min vilja och Gud vill att jag och alla andra skall vara lyckliga.

”Det som är Guds tillhör alla, och är vars och ens rätt.” T 25.IX.10:10