”Detta är en dag av stillhet och frid.”

Jag ser allt jag vill se och det jag ser bjuder jag in. Jag lär mig leva NU, inte då och inte sedan. Jag är alla redan lycklig. Låt mig se det!

Det finns en plats i mig där ständig stillhet och frid och lycka råder.

”Detta lugna centrum, där du inte gör någonting, kommer att stanna kvar hos dig, och skänka dig vila mitt under varje brådskande göromål som du sänds ut på.” T 18.VII.8:3