”Låt mig glömma min broders förgångna idag.”

Låt mig se att jag kan inte komma till Dig Gud ensam. Vi delar alla samma Identitet!

I mitt sinne måste jag se allt som förlåtet. Helt enkelt glömma och stryka ett streck över allt förgånget – att bara leva här och nu. Att se allting för första gången, som en nyfött barn.