”Du är mitt mål, min Fader, endast Du.”

Allting är energier. Energier vi släpper ut. Känslor och tankar vi har i vårt inre som påverkar allt och alla. Vem vill inte vara tillsammans med en person som är glad och kärleksfull och som har upptäckt att Gud är det enda målet. Alla andra mål distraherar mig och tar mig bort från Guds frid.

Undan för undan upptäcker jag med hjälp av mina medmänniskor hur många distraherande egomål jag har och jag befriar mig från dem med glädje.

”Så som du befriar, så kommer du att bli befriad. Glöm inte detta, för annars kommer kärleken inte att kunna finna dig och trösta dig.” T 16.VI.2:4-5

Den Helige Ande säger till mig ”var i ljuset, det heliga gudomliga ljuset, förlåtelsens ljus och sprid det vart du än går”.