”Jag kan inte skadas av någonting annat än mina tankar.”

Låt mig se allting genom Guds Tanke ty den ger mig glädje och lycka.

Jag skall komma ihåg vem jag är. Jag skall komma ihåg att Gud skapade mig lik Sig Själv.

”I verkligheten är du fullkomligt opåverkad av alla uttryck för brist på kärlek. Dessa kan komma från dig själv och andra, från dig själv genom andra, eller från andra gentemot dig. Frid är en egenskap i dig. Du kan inte finna den utanför.” T 2.I.5:6-9