”Vilka begränsningar kan jag lägga på Guds Son?”

Inga!

Ingen av oss är begränsad. Vi är alla likvärdiga.

”Acceptera endast helandets funktion i tiden eftersom det är det som tiden är till för.”
T 9.III.8:3

Vi är här för att känna igen Kristus i varandra.

”Och i Kristi sanna seende speglas hans skönhet i en form som är så helig och så vacker att du knappt kan låta bli att falla på knä vid hans fötter.” Lektion 161.9:3

Jag lägger framtiden i Guds Händer. Allting kommer till mig när jag är redo. Jag låter allting vara som det är.