”Skapelsens frihet utlovar min egen.”

Jag är fri!

Genom att se min broders frihet ser jag min egen.

Genom att ge får jag.

Genom att älska älskas jag.

Genom att hela helas jag.

Genom att se Kristus i min broder ser jag Honom i mig.

Allting kommer tillbaka.

Så som jag ser min broder ser jag mig själv.

Så som jag ser mig själv ser jag Gud.

Glöm inte att helande av Guds Son är det enda världen är till för!