”Om jag är bunden, är inte min Fader fri.”

Så som jag behandlar och ser min broder behandlar och ser jag mig själv.

Så som jag behandlar och ser mig själv behandlar och ser jag min Fader.

Vi är alla Ett fastän vi tycks vara många.

Den Helige Ande finns alltid för mig och hjälper mig att förstå att allt som inte är kärlek är rädsla i någon form. Rädslan gör mig ofri och bunden. Den Helige Ande förstår att min rädsla är ett rop på hjälp och svarar mig genast med att hjälpa mig.