”Låt mig inte binda Din Son vid lagar som jag stiftat.”

Jag släpper dig fri!

Det förgångna är borta. Det är ingenting att fästa sig vid. Ingenting annat än skönheten finns kvar.

I din frihet finner jag min egen.