”Jag har givits Guds Ord för att göra det känt.”

Kristus låter mig använda Hans ögon o öron o händer o fötter. Den Helige Ande kommer med Guds Röst till mig. Vad mer behöver jag?

Ögonblick för ögonblick låter jag mig ledas av Kristus i mig, av den Helige Ande i mig, av Gud i mig. Det är inte högmod att säga och känna dessa ord – det är den enkla sanningen.