”Guds helande Röst beskyddar alla ting idag.”

Och låt mig inte glömma att hela Guds Son, det är det enda denna värld är till för.

Jag förenar mig med Jesus och vi hör tillsammans Gud Röst som säger: ”Guds Son är oskyldig och du är Guds Son”. Jag känner föreningen med alla mina bröder och systrar.

Vår säkerhet och vårt beskydd är inte något som finns i oss. Den kommer från att lyssna till Guds Röst varje ögonblick! Vi vet inte vägen till Himlen men vi vandrar tillsammans med Kristus som vet.