”Den här dagen tillhör Kärleken.”
”Låt mig vara utan fruktan.”

Rädsla i sig är ett rop på hjälp, ett rop på kärlek.

Att erkänna rädslan är att välkomna kärleken i dess ställe.