”Stillheten i Guds frid är min.”

Förlåtelse erbjuder mig Guds frid.

Vägen till frid går alltid genom frid.

Även om jag inte känner frid i mitt hjärta kan jag känna frid med att jag inte känner frid.

Jag lär mig. Jag är glad och lycklig över att jag lär mig.

Dessa fantastiska ord – stillheten i Guds frid är min – är en lisa för min själ.

”Du som har sökt och funnit litenhet, minns detta: varje beslut du tar härstammar från det du tror att du är, och representerar det värde du sätter på dig själv. Tro att det lilla kan göra dig nöjd, och genom att begränsa dig själv kommer du inte att vara tillfreds. För din funktion är inte liten, och det är endast genom att finna din funktion och fullgöra den som du kan undkomma litenheten.” T 15.III.3:3-5