”Mitt seende riktas mot Kristi ansikte.”

Mitt sanna seende har ingenting med kroppens ögon att göra.

Jag ser det jag ser antingen jag blundar eller ej.

I den här världen är allting symboler och det är jag själv som väljer vad de står för.

Jag ser oskuld, jag ser kärlek, jag ser Kristi ansikte om jag väljer att se det.

Allting i världen är en spegel som visar mig vad jag tänker och känner.

”Kristus i dig bor inte i en kropp. Ändå är Han i dig. Och därför måste det vara så att du inte är i en kropp. Det som är inom dig kan inte vara utanför. Och det är förvisso så att du inte kan vara åtskild från det som är i ditt livs själva mittpunkt.” T 25. In.1:1-5