”Mitt heliga Själv bor i dig, Guds Son.”

Mitt heliga Själv bor i dig min broder.

Jag säger dessa ord till min man Johan, till min granne, till mina barn och barnbarn, ja till alla jag möter och tänker på. Alla visar vägen till Gud.

”Guds Vilja är din frälsning. Skulle Han inte ha givit dig medlen att finna den? Om Han vill att du skall ha den, måste Han ha gjort det möjligt att lätt få den. Dina bröder finns överallt. Du behöver inte söka långt efter frälsningen. Varje minut och varje sekund ger dig ett tillfälle att rädda dig själv.” T 9.VII.1:1-6