”Skapelsens varsamhet är allt jag ser.”

Allt jag ser är bara en bild av mitt inre tillstånd.

Allt sm händer mig är fantastiska tillfällen att förlåta mig själv och andra . Jag blir verkligen varse att det är mig själv jag förlåter när jag synbarligen förlåter min broder.

”Bara i någon annan kan du förlåta dig själv, för du har gjort honom skyldig till dina synder, och i honom måste du finna din oskuld. Vem förutom den syndige behöver förlåtelse? Och tro aldrig någonsin att du kan se synd i någon annan än i dig själv.”
Bönens sång 2.I.4:2-4,6-8