”Jag är omsluten av Guds Kärlek.”

Låt hela världen välsignas med Guds frid genom oss.

Kärleken är min trygghet.

Låt mig se kärlek överallt och ingenting annat!

Låt mig dela kärleken med allt och alla!