”Låt mig inte varsebli några olikheter idag.”

Jag skall sluta upp med att identifiera mig med kroppen. Kroppen säger ”jag är annorlunda, jag är unik, det finns bara en av mig etc..”

Men det är inte sant. Kärleken säger att vi är alla densamma, vi är alla ett, vi delar vårt liv med Gud och med varandra. Kroppen kan bli ett medel att hela separationen i vårta sinnen.

Låt oss använda kroppen för att uttrycka vår förening, vår kärlek till vår nästa och till vår Fader.

Vi övar idag att komma närmare ljuset i oss!

Vi använder kroppen endast för att tjäna vår broder som är utan synd precis som vi alla är.