”Gud är min tillflykt och trygghet.”

Låt mig se att kroppen är bara ett medel att nå Gud!

Jag är hemma i Gud, säker och trygg.

”Kristus i dig ser endast på sanningen, och ser inget fördömande som kunde behöva förlåtelse. Han har frid eftersom Han inte ser någon synd. Identifiera dig med Honom, och vad har Han som du inte har. Han är dina ögon, dina öron, dina händer, dina fötter. Så ljuva de syner är som Han ser, de ljud som Han hör, Så vacker Hans hand är som håller sin broders, och så kärleksfullt Han vandrar vid hans sida, och visar honom vad som kan ses och höras, och var han inte kommer att se någonting och där det inte finns något ljud att höra.” T 24.V.3:2-7