”Låt mig minnas att Gud skapade mig.!

Vad mer behöver jag minnas och tänka på!

Gud är min Källa, och Han skapade mig lik Sig Själv.

”När du väl accepterar Hans plan som den enda funktion du vill fylla, kommer det inte att finnas någonting annat som den Helige Ande inte kommer att ordna åt dig utan att du behöver anstränga dig. Han kommer att gå före dig och jämna vägen för dig, och inte lämna några stenar som du kan snubbla över, och inte några hinder som blockerar din väg. Ingenting som du behöver kommer att förvägras dig. Det finns inte en skenbar svårighet som inte kommer att lösas upp innan du når fram till den. Du behöver inte fundera på någonting, och inte bry dig om någonting annat än det enda syfte som du vill uppfylla.” T 20.IV.8:4-8