”Mitt Själv är universums härskare.”

Jag har 100 % ansvar för det jag ser. Ingen skuld finns i detta ansvar – 0 %.

Jag väljer mina känslor och jag får det jag ber om.

Jag överlämnar mig i den Helige Andes händer och låter Honom besluta för Gud åt mig.

Jag följer. Jag försöker se mina misstag och irritationer i ögonen och överlämnar dem till den Helige Ande och ber honom omvandla dem till kärlek.