”Guds Son är min identitet.”

”Endast du kan beröva dig själv någonting. Motsätt dig inte denna insikt, för den är i sanning början till att ljuset bryter fram.” T 11.IV.4:1-2

Se oskuldens ansikte överallt. Alla är detsamma, lika vackra och likvärdiga i sin helighet som Guds Son.

Vi är alla så stora och så heliga att vi inte kan ta in det.

Vi är magnifika!

Låt oss säga och tänka det till varandra och till oss själva.

Kärleken förenar oss. Kärleken förändrar världen. Kärleken är allt.