”Låt mig inte se mig själv som begränsad.”

Låt mig se Guds Son i min broder.
Låt mig se hans fulländning.
Låt mig se hans heliga ljus och inte mitt mörker.
Låt mig se hans styrka och inte hans svaghet.
Låt mig se hans suveränitet och inte attackera den med brister som jag varseblir.
Låt mig se hans mildhet och vänlighet och inte illusionen om harm jag lägger på honom.

När jag ser honom som gränslös så ser jag mig själv som gränslös.

Jag ser bara mig själv – överallt!

”Ingen kan se igenom en mur, men jag kan gå runt den. Var uppmärksam på skärvorna av rädsla i ditt sinne, för annars kommer du inte kunna be mig göra det.” T 4.III.7:4-5