”Utan förlåtelse kommer jag fortfarande att vara blind.”

Om jag ser skuld i min broder är det min egen skuld jag ser.

Jag måste våga se mitt ego rakt in i ögonen för att bli av med det.

Jag måste väga erkänna mina misstag för att bli av med dem.

Jag måste se på ett annat sätt, rakt igenom alla egots frestelser.

”Ingen kan be någon annan om att bli helad. Men han kan låta sig själv bli helad, och på så sätt erbjuda den andre det som han har tagit emot. Den Helige Ande talar till dig. Han talar inte till någon annan.” T 27.V.1:6-7, 10-11