Att ’älska min Fader är att älska Hans Son.”

Och alla är Guds Son!

Vad är viktigare än att lära sig älska?

Vad är viktigare än att lära sig se ”hatet” som finns i mig så att jag kan bli av med det?

”Du kan inte ge till någon annan utan bara till dig själv, och detta lär du dig genom att undervisa.” Manualen In 2:6

”Jag är ansvarig för det jag ser. Jag väljer de känslor jag upplever, och jag bestämmer det mål jag vill uppnå. Och allt som tycks hända mig ber jag om, och får som jag har bett.” T 21.II. 3-5