”Jag är inte i fara någonstans i världen.”

Vi matas hela tiden med det som kan vara farligt. Gå inte på det!

De är alla frestelser som mitt ego vill få mig att tro på. De försöker få mig att tro att jag är Agneta Martin, att jag är en ömtålig lite gammal kropp. Men det är inte vad jag är. Det är inte denna lilla identitet som EKIM menar i dagens lektion.

Låt mig komma ihåg vem jag egentligen är! Låt mig komma ihåg att jag är Guds Son trygg och säker var jag än är!

I min Gud har jag funnit styrka
I min Fader är jag trygg
Han har visat för mig en väg
bort från ängslan till jubelsång!

Sant seende ges till den som ber om det!

Jag försöker komma ihåg att jag har hittat på den här världen. Den är mina egna hallucinationer och illusioner och trollkonster. När jag till fullo inser det försvinner de och jag kan ägna mig åt att älska och välsigna världen och se den för det den är – syndfri och fullkomlig.