”Idag skall jag inte döma någonting som sker.”

Det är mitt ego som dömer. Det kan inte överleva utan att döma.

Mitt sanna jag kan inte döma. Mitt sanna jag vet inte vad någonting betyder, vad någonting är till för.

Jag överlämnar mig i Guds händer och låter mig ledas.

När jag blir medveten om att jag dömer hela tiden, dömer och bedömer, då kan jag släppa mitt dömande och överlämna det till den Helige Ande och be Honom hela mitt sinne.

Jag ber om hjälp med att göra egot ogjort.
Jag ber om hjälp med att göra mitt dömande ogjort.

Så som jag tänker varseblir jag.

Jag vaktar på mina tankar. Jag tänker bara det jag vill varsebli.