”Den här dagen tillhör Gud. Den är en gåva till Honom.”

”Det som är Guds tillhör alla, och är vars och ens rätt.” T 25.IX.10:10

Allt den här världen är till för är att hela Guds Son, att hela dig och mig.

Jag vill tillbringa dagen i Jesu sällskap, i frid och glädje.

Sant seende är det medel som skall ge mig helhet och frälsning. Sant seende som ser på allting med Kristi ljus och förlåtande ögon skall leda mig hem till Gud.