”Rädsla är inte berättigad i någon form.”

Jag försöker komma ihåg detta hela dagen och alla dagar framöver.

Ingenting verkligt kan hotas.

Ingenting overkligt existerar.

Rädsla beror på att vi ser oss själva som kroppar, ömtåliga egon, fysiska liv som kan släckas på en sekund.

Men vi är inte detta, vi är Guds Son som har ett evigt liv. som är trygga i Guds Kärlek.

Värdera inte det som är föränderligt. Värdera det som är evigt.

Vi kan njuta av det föränderliga och inse att det är skönheten och kärleken vi njuter av. Inte formen utan innehållet. Inte symbolen utan meningen. Inte övertonerna, harmonierna eller ekot utan den eviga sången om kärlek.